VeriMark; inspectie, training & opleiding medische installaties

Wie is VeriMark?

VeriMark is een onafhankelijk inspectie- en adviesbureau die uiteenlopende (document)verificaties uitvoert en tevens trainingen en opleidingen geeft over (elektro)medische (installatie)techniek.

In de praktijk gaan bouwprocessen, met één of meer medische gebruikte ruimte(n) met bijbehorende classificatie, vaak gepaard met dezelfde ontwerp- of montage valkuilen. Deze kunnen veelal in een voorstadium worden geëlimineerd. VeriMark helpt bij het uitleggen van (interpretatieverschillen in) de norm NEN 1010:2015 (rubriek 710), maar ook eerdere edities en bij het helpen vaststellen van de bijbehorende classificatie bij het medisch handelen. Deze verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de medicus, maar deze medicus is in de meeste gevallen (elektrotechnisch gezien) een “leek”. Er zijn een aantal onderwerpen die vooraf moeten worden bepaald:

 • Ruimteclassificatie: groep 0, groep 1, groep 2 (deze werden in de eerdere edities van NEN 1010 “klasse 0, klasse 1, klasse 2 en klasse 3 genoemd)
 • Aanwijzen van vitale levensondersteundende toestellen (uitschakeltijd vanuit installatie eis 0,5 seconde)
 • Welk gebied wordt patiëntenomgeving en hoe stel ik die vooraf vast?
 • Accepteer ik meer dan 10 mV (maximaal 100 mV) op een object buiten patiëntenomgeving?
 • Welke grote verbruikers (vermogen) zijn te verwachten? (wellicht apart aan te wijzen wandcontactdoos of CEE-form)
 • Groepencodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld label: “TR 1+0 GR. 3N”)
 • Functiecodering wandcontactdozen (bijvoorbeeld label: “t.b.v. bloedverwarmer”)
 • Waar zijn de grootste aardlekstromen te verwachten?
 • Aantal noodzakelijke wandcontactdozen en vereffeningspunten
 • Bepaal een maximum aantal wandcontactdozen op een medisch IT stelsel
 • Vermogen van het medisch IT stelsel;1600 VA (8A) t/m 3300 VA (16A)
 • Rood of geel kleurig signaallampje bij aardfout of overbelasting
 • Doormelding van aardfout of overbelasting naar GBS
 • Welke delen stel ik geïsoleerd op
 • Hoe bouw ik daarmee het vereffeningssysteem op?
 • Wat te doen met twee aanliggende (bij elkaar horende) ruimten…etc.

De belangrijke wijzigingen bij medisch gebruikte ruimten

In de aanloop naar is er door NEN gewerkt aan een praktisch (aanvullend) document, deze is te downloaden via de NEN site (link) of:

Infoblad_-_NEN_1010_Medisch_gebruikte_ruimten_28092015

VeriMark heeft ruime ervaring in de ziekenhuis- en installatiewereld. Laat het ontwerp van uw (medische) elektrische installatie altijd verifiëren op ontwerp”fouten” en/of valkuilen. Dat bespaart veel kosten achteraf.

 • Kunt u professionele hulp gebruiken bij het bepalen van de ruimteclassificatie bij klasse 1, klasse 2 of klasse 3 ruimten volgens de NEN 1010:2011 of groep 0, groep 1 en groep 2 volgens de NEN 1010:2015?
 • Wilt u weten hoe u (gelijktijdig) kunt voldoen, zowel aan de NEN 1010 (installatienorm) als de NEN-EN-IEC 60601-1 (fabrikantnorm voor elektro medisch apparatuur)?
 • Heeft u onophoudelijke problemen met (de alarmen van) “aardfout”detectiesystemen, wilt u  het aantal meldingen verminderen en weten wat u er aan verbeteren kan?
 • Heeft u netspanningsuitval op wandcontactdozen (stopcontacten) in een operatiekamer (of een andere medisch gebruikte ruimte)?
 • Heeft u vragen over (de wijze van aanleg van) data-bekabeling in groep2, klasse 3 of S3 ruimten of hoe en wanneer galvanisch te scheiden en het gebruik van galvanisch gescheiden koppelingen?
 • Wilt u meer weten over het geïsoleerd opstellen van gestellen of andere objecten in groep 2, klasse 3 of S3 ruimte(n)?
 • Heeft u vragen over aardingssystemen, aardlussen (zogenaamde “bouwaarde”), het verschil tussen “aarden” en “vereffenen”, beveiligingen, aardfouten?

Vragen over: “medische aarding” of ” elektrische installatie in medische ruimtes/ ruimten”. Neem gerust contact op, zowel voor de professional maar ook als het voor u “nieuwe materie” is.

VeriMark is eigendom van Mark van Abkoude, maar wie is dat eigenlijk?

Mark van Abkoude is de auteur van de NEN/TNO praktijkgids. Hij is actief betrokken bij het (inter)nationale normalisatieproces over elektrische veiligheid in de medische omgeving. Daarnaast is hij jarenlang docent van de NEN-cursus: “Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten”. Tevens wordt hij regelmatig als deskundige betrokken in rechtszaken (de Rechtspraak, hoger beroep zaken) en andere discussies.